pl

en

de

cs

pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych

Air-Lab jest Twoim partnerem w badaniach, rozwoju i udoskonalaniu Twoich produktów. Nasze niezależne pomiary i akredytowane protokoły nadadzą Twoim towarom światowy znak jakości.Naszym klientom oferujemy:

  • fachowe konsultacje i stanowiska w ramach szukania rozwiązań technicznych
  • precyzyjne pomiary (również nieakredytowane) wszystkich relewantnych wielkości w branży techniki wentylacyjnej
  • pomoc w uzyskiwaniu certyfikatów branżowych i specjalistycznych
  • opracowanie i wydanie standardowego protokołu z prób w czeskiej lub angielskiej wersji
  • opracowanie i wydanie akredytowanego protokołu z prób ważnego w ramach UE


power measurement

pomiary mocy


Przeprowadzamy pomiary charakterystyk wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych z wymuszonym obiegiem powietrza w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych. Mierzymy właściwości mechaniczne i szczelność płaszczy jednostek wentylacyjnych, łącznie z klapami odcinającymi. Oznaczamy straty ciśnienia elementów dystrybucyjnych i urządzeń wentylacyjnych.

noise measurement

pomiary hałasu


Przeprowadzamy pomiary mocy akustycznej wentylatorów do rurociągów i pomiary mocy akustycznej źródeł hałasu do otoczenia. Mierzymy tłumienie akustyczne aktywnych i pasywnych tłumików hałasu, pokryw maszyn i zewnętrznych barier akustycznych.

tempature measurement

pomiary sprawności


Przeprowadzamy samodzielne pomiary sprawności, szczelności i strat ciśnieniowych rekuperacyjnych i regeneracyjnych wymienników ciepła i ich aplikacji w jednostkach wentylacyjnych. Zabezpieczamy pomiary charakterystyk termicznych płaszczy jednostek wentylacyjnych poprzez określanie przenikania ciepła i mostków cieplnych.
Wykonujemy akredytowane pomiary w zakresie następujących norm


pomiar mocy


EN ISO 5801: 2007 (including Cor 1: 2008)
Wentylatory przemysłowe – Testowanie wydajności przy użyciu znormalizowanych dróg oddechowych
EN 13141-4: 2011
Wentylacja budynków – testowanie wydajności komponentów produkty do wentylacji mieszkalnej – Część 4: Wentylatory stosowane w systemie wentylacji mieszkań
EN 13141-7: 2010
Wentylacja budynków – Badanie wydajności elementów / produktów do wentylacji mieszkań – Część 7: Badanie wydajności mechanicznych urządzeń wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych (w tym odzysku ciepła) do systemu wentylacji mechanicznej przeznaczonej do mieszkań jednorodzinnych
EN 13141-8: 2014
Wentylacja budynków – Badanie wydajności elementów / produktów do wentylacji mieszkalnej – Część 8: Badanie wydajności nie–kanałowych mechanicznych wentylatorów nawiewno – ywiewnych (w tym odzysku ciepła) do wentylacji mechanicznej przeznaczonej dla jednoosobowych
EN 1886: 2007
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne – Wydajność mechaniczna
EN 1751: 2014
Wentylacja budynków – Urządzenia końcowe – Aerodynamiczne testowanie przepustnic i zaworów
EN ISO 5167-1: 2003
Pomiar przepływu płynu za pomocą urządzeń różnicujących ciśnienie wprowadzonych do okrągłych przewodów okrągłych o pełnej wydajności – Część 1: Ogólne zasady i wymagania

pomiary hałasu


EN ISO 5136: 2009
Akustyka – Wyznaczanie mocy akustycznej wypromieniowanej w kanale przez wentylatory i inne urządzenia przesyłające powietrze + ruchome – metoda kanałowa
EN ISO 3741: 2010
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energetycznych źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego – Precyzyjne metody dla sali testowej pogłosu
EN ISO 3743-2: 2009
204/5000 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego – Metody inżynieryjne dla małych, ruchomych źródeł w obszarach pogłosowych –art2: Metoda dla specjalnych pomieszczeń do badań pogłosowych
EN ISO 3746: 2010
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego – Metoda badania za pomocą obwiedniowej powierzchni pomiarowej na płaszczyźnie odbijającej
ISO 9614-2: 1996
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu za pomocą natężenia dźwięku – Część 2: Pomiar przez skanowanie
EN ISO 3744: 2010
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego – Metoda inżynieryjna dla zasadniczo wolnego pola nad płaszczyzną odbijającą
EN ISO 11546-2: 2009
Akustyka – określenie właściwości akustycznych obudów – Część 2: Pomiar in situ (dla celów akceptacji i weryfikacji)
EN ISO 11820: 1996
Akustyka – pomiar tłumików in situ
ISO 10847: 1997
Akustyczne – na miejscu określenie tłumienia wtrącania zewnętrznych barier dźwiękowych wszystkich rodzajów

pomiar ciepła


EN 308: 1997
Wymienniki ciepła – procedura testowa dla ustalenia wydajności urządzeń do odzysku ciepła powietrze-powietrze i spalin
EN 1886: 2007
Wentylacja budynków – Centrale klimatyzacyjne – Wydajność mechaniczna

Akredytacja

<-- accredation
scroll down
certificate of accredation certificate of accredation certificate of accredation

AKREDYTACJA

<--

Kierownik firmy Air-Lab, s.r.o.

Ing. David Petrýdes PhD., MBA (+420) 739 550 548

Laboratorium

(+420) 483 368 181

Zastępca Kierownika akredytowanego
laboratorium badawczego

Pavel Čiháček (+420) 608 644 688
Air-lab s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
Republika Czeska
REGON: 02434571 / NIP: CZ02434571